Τηλ. :  +30 211 198 0955

Το νεότερο

0,19 

Σωληνάκι άρδευσης.  Συνδέεται σε σωλήνα άρδευσης μέσω υποδοχης ή με λήψη Φ7 και σε μπεκάκια μέσω νιπελ υποδοχής.

4,50 

Υδρορυθμιστής που προσαρμόζεται στο λάστιχο της βρύσης.

0,06 

Μικροεξαρτήματα συνδέσεις & στήριξης.

0,08 

Μικροεξαρτήματα συνδέσεις & στήριξης.

0,38 

Σύνδεσμος τύπου lock, για αρδευτικά δίκτυα έως 6 bar.

για σωλήνα Φ16 έως Φ32

0,30 

Σύνδεσμος τύπου lock, για αρδευτικά δίκτυα έως 6 bar.

για σωλήνα Φ16 έως Φ32

σπείρωμα 1/2" έως 1 1/4"

0,49 

Γωνίες σύνδεσης Lock