Τηλ. :  +30 211 198 0955

Βήμα 7ο:
Επίλογος
Σε έναν περιληπτικό πρακτικό οδηγό σχεδίασης αρδευτικού όπως είναι αυτός δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν και να εξεταστούν όλες οι περιπτώσεις που μπορούν να απαντηθούν κατά την σχεδίαση ενός αρδευτικού δικτύου.
Σκοπός είναι να σας δώσουμε μια περιγραφή των βασικότερων βημάτων για την σχεδίασή του, χωρίς να εξετάζουμε επιμέρους λεπτομέρειες.
Ο οδηγός αυτός είναι αρκετός για την σχεδίαση μικρών δικτύων και με λίγη προσπάθεια θα είστε σε θέση να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε το αυτόματο πότισμα στον δικό σας κήπο.