Τηλ. :  +30 211 198 0955

Βήμα 5ο: Επιλογή σωλήνων

Αφού έχουμε χωρίσει το αυτόματο πότισμά μας σε γραμμές άρδευσης, θα πρέπει να δούμε τι διάμετρο σωλήνων θα χρησιμοποιήσουμε.

Οι σωλήνες βγαίνουν σε τυποποιημένα μεγέθη Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 κ.τ.λ.
Κάθε μέγεθος σωλήνα μπορεί να μεταφέρει μέχρι μια μέγιστη ποσότητα νερού.

Μέγεθος σωλήνα Μέγιστη παροχή νερού που μπορεί να μεταφέρει
Φ16 0,58 m3/hr
Φ20 1,1 m3/hr
Φ25 1,8 m3/hr
Φ32 3,05 m3/hr
Φ40 5,4 m3/hr
Φ50 8,4 m3/hr


Στον διπλανό πίνακα φαίνεται η μέγιστη ποσότητα νερού που μπορεί να μεταφέρει κάθε σωλήνας. H μέγιστη ποσότητα νερού αντιστοιχεί και στην μέγιστη παροχή νερού που μπορεί να περάσει από έναν σωλήνα.

Δευτερεύων γραμμές άρδευσης: Οι γραμμές άρδευσης αποτελούν τις δευτερεύουσες γραμμές του δικτύου μας. Στο σχεδιάγραμμά μας έχουμε 3 γραμμές άρδευσης. Η γραμμή άρδευσης που απαιτεί την μεγαλύτερη παροχή είναι η γραμμή άρδευσης 1, που θέλει 1,11 m3/hr. Από τον διπλανό πίνακα βλέπουμε ότι χρησιμοποιώντας Φ20 είμαστε οριακά, ενώ επιλέγοντας Φ25 υπερκαλύπτουμε τις ανάγκες μας.


Συνεπώς επιλέγουμε να βάλουμε σωλήνες Φ25 στις γραμμές άρδευσής μας.
Σημείωση: Καλό είναι να βάζουμε ίδιο μέγεθος σωλήνα στις γραμμές άρδευσης, για να έχουμε ομοιομορφία στην εγκατάσταση και ένα μέγεθος συνδετικά εξαρτήματα που θα χρειαζόμαστε.
Πρωτεύον γραμμή άρδευσης: Η πρωτέυων γραμμή άρδευσης ή κύριος σωλήνας άρδευσης είναι ο σωλήνας που θα συνδέει την πηγή του νερού μας με τις ηλεκτροβάνες και κατα επέκταση με τις γραμμές άρδευσης. Ο κύριος σωλήνας άρδευσης μπορεί να έχει ίδιο ή μεγαλύτερο μέγεθος από τους δευτερεύοντες και θα πρέπει να μπορεί να μεταφέρει όλο το διαθέσιμο νερό από την πηγή του νερού μας.


Στο παράδειγμά μας ο κύριος σωλήνας άρδευσης από την πηγή του νερού μέχρι τις γραμμές άρδευσης θα πρέπει να μπορεί να μεταφέρει 1,5 m3/hr, όση παροχή έχουμε από την πηγή του νερού μας.. Από τον διπλανό πίνακα μπορούμε να δούμε ότι καλυπτόμαστε πάλι από σωλήνα Φ25.

Αρα μπορούμε να υλοποιήσουμε το αρδευτικό μας δίκτυο χρησιμοποιώντας παντού Φ25.

Αποτέλεσμα Βήματος 5: Στο τέλος του βήματος αυτού θα πρέπει να έχετε εξακριβώσει τί διάμετρο σωλήνα θα βάλετε στην κύριο σωλήνα άρδευσης και τι στις γραμμές άρδευσης.