Τηλ. :  +30 211 198 0955

Βήμα 4ο: Διαχωρισμός σε γραμμές άρδευσης

Επιστρέφουμε στα δεδομένα που είχαμε μαζέψει στο Βήμα 1ο. Ξέρουμε πόση πίεση και πόση παροχή μας δίνει η πηγή του νερού μας.

Πίεση: Το νερό φεύγοντας από την πηγή του νερού μας και κυκλοφορώντας μέσα στους σωλήνες χάνει μέρος της πίεσής του. Η πίεση ελλαττώνεται όταν το νερό περνάει μέσα από φίλτρα, ηλεκτροβάνες, όταν συναντάει pop-up και σταλλάκτες, όταν ο σωλήνας έχει γωνίες και ταφ και όταν ο σωλήνας τόποθετείται ανηφορικά. Ο υπολογισμός της απώλειας πίεσης του νερού απετεί πολύπλοκους υπολογισμούς και γνώσεις υδραυλικής. Εμάς μας ενδιαφέρει το τελευταίο pop-up ή σταλλάκτης σε μιά γραμμά άρδευσης να έχει την απαραίτητη πίεση για να λειτουργήσει.
Για τον υπολογισμό της απώλειας πίεσης θα χρησιμοποιήσουμε καθαρά εμπειρικά δεδομένα. Συνήθως αν υπολογίσουμε μια απώλεια 1 έως 1,5 Atm συνολικά μέχρι το τέλος μιας συνηθισμένης γραμμής άρδευσης είναι αρκετό για τους υπολογισμούς μας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει περιθωριο ανοχής στην πηγή του νερού. Δηλαδή στην πηγή του νερό καλό είναι να έχουμε λίγο παραπάνω πίεση παρά να είμαστε οριακά, διότι το έλλειμμα της πίεσης θα το καταλλάβουμε αφού έχουμε εγκαταστήσει το σύστημά μας και το βάλουμε να δουλέψει. Αν υπάρχει πρόβλημα τότε, το μόνο που θα μπορούμε πρακτικά να κάνουμε θα είναι να αυξήσουμε την πίεση στην πηγή του νερού μας. Στην περίπτωση που παίρνουμε νερό από το δίκτυο ύδρευσης θα πρέπει να ελλατώσουμε τα pop-up σε κάθε γραμμή άρδευσης κάτι το οποίο θα μας υποχρεώσει να ξαναυπολογίσουμε από την αρχή το σύστημά μας.
Σημείωση: Αφού συνήθως τα pop-up θέλουν 2 έως 3 Atm πίεση για να λειτουργήσουν, καλό είναι να έχουμε αρχική πίεση στην πηγή του νερού μας 4 με 4,5 Atm.

Παροχή: Έστω ότι η πηγή του νερού μας, μας δίνει παροχή 1,5 μ3 ανά ώρα. Στο σχεδιάγραμμά του κήπου μας, έχουμε χρησιμοποιήσει 6 pop-up των 90ο, 2 pop-up των 180ο, 1 pop-up των 270ο και 1 pop-up των 360ο.
Από τον πίνακα των στομίων παίρνουμε τις αντίστοιχες τιμές των παροχών για κάθε pop-up. Διαλέγουμε αυτές που αντιστοιχούν στην μεγαλύτερη πίεση, διότι άν έχουμε την μέγιστη πίεση τότε αυτή την τιμή θα πρέπει να υπολογίσουμε, ενώ άνα έχουμε μκρότερη πίεση τότε θα έχουμε περίσσευμα παροχής που δεν μας πειράζει. Αντίθετα αν έχουμε έλλειμα παροχής θα είναι δύσκολο να το διορθώσουμε.

Από τον πίνακα βλέπουμε ότι το κάθε pop-up 90ο για πίεση 2,5 Atm θέλει 0,12 m3/hr παροχή νερού (Σύνολο 6*0,12=0,72 m3/hr) , τον 180ο θέλει 0,25 m3/hr (Σύνολο 2*0,25=0,5 m3/hr), των 270ο θέλει 0,37 m3/hr (Σύνολο 1*0,37=0,37 m3/hr) και των 360ο θέλει 0,5 m3/hr (Σύνολο 1*0,5=0,5 m3/hr).
Συνολικά θέλουμε 0,72 + 0,5 + 0,37 + 0,5 = 2,09 m3/hr.
Εμείς όμως από την πηγή του νερού μας έχουμε 1,5 m3/hr, οπότε δεν μπορούμε να ποτίσουμε όλο το γκαζόν συγχρόνως.Θα πρέπει να το χωρίσουμε σε δύο καμμάτια που το καθένα να μην θέλει πάνω από 1,5 m3/hr. Θέλουμε δηλαδή να φτιάξουμε 2 γραμμές άρδευσης.

Το πιά pop-up θα πάνε στην κάθε γραμμή άρδευσης είναι στην διακριτική μας ευχέρεια και απλά υπολογίζουμε την συντομότερη διαδρομή για τους σωλήνες μας, ώστε να μην ανοίγουμε περιττά αυλάκια στο χώμα.

Στο σχεδιάγραμμά μας παρακάτω φαίνονται οι γραμμές άρδευσης όπως τις χωρίσαμε. Στην γραμμή 1 έχουμε συνολική παροχή (3 * 0,12) + 0,25 + 0,5 = 1,11 m3/hr, ενώ στην γραμμή 2 συνολική παροχή (3 * 0,12) + 0,25 + 0,37 = 0,98 m3/hr. Και οι δύο γραμμές μας θέλουν λιγότερη παροχή από την διαθέσιμη της πηγής άρδευσης, οπότε ο σχεδιασμός μας είναι σωστός και θα λειτουργεί.

Τελειώνοντας με το γκαζόν θα πρέπει να δούμε πως θα ποτιστεί ο φράκτης με τον σταλλακτηφόρο.
Σημείωση: Το πότισμα με σταλλάκτες ή μικροεκτοξευτήρες ή σταλλακτηφόρο μπαίνει πάντα σε ξεχωριστή γραμμή ή γραμμές άρδευσης.

Στο σχέδιό μας έχουμε συνολικό μήκος φράκτη 29 m. Στον σταλλακτηφόρο με ισαποχή 30cm που έχουμε επιλέξει, περιέχονται για τα 29 m μήκος σωλήνα 29 / 0,3 = 97 σταλλάκτες. Οι σταλλάκτες αυτοί ρίχνουν 2 ή 4 λίτρα ανά ώρα. Έχοντας υπόψη ότι 1000 λίτρα είναι 1 m3 και ότι 97 * 4 = 388 λίτρα ανά ώρα, ο σταλλακτηφόρος μας θέλει 0,388 m3/hr, οπότε αρκεί μια γραμμή άρδευσης για να ποτίσουμε όλον τον φράκτη.

Συμπέρασμα για τον κήπο μας χρειάζονται 3 γραμμές άρδευσης.

Αποτέλεσμα Βήματος 4: Στο τέλος του βήματος αυτού θα πρέπει να έχετε υπολογίσει και διαχωρίσει τις γραμμές άρδευσης καθώς και να ξέρετε ποιά συγκεκριμένα pop-up ή σταλλάκτες θα χρησιμοποιήσετε. Επίσης θα πρέπει να έχετε σχεδιάσει πάνω στο σχεδιάγραμμα του κήπου τις γραμμές άρδευσης.
PS Standard Nozzle Performance Data - Metric


3.0 Meter Radius (10')
Color Code: RedRed Nozzle
Pressure Radius Flow
Arc PSI Atm kPa m m3/hr l/min
45
45  Degree Nozzle Pattern
1.0
1.5
2.0
2.1
2.5
100
150
200
210
250
2.1
2.4
2.9
3.0
3.5
0.04
0.05
0.06
0.06
0.06
0.63
0.79
0.92
0.95
1.04
90
90  Degree Nozzle Pattern
1.0
1.5
2.0
2.1
2.5
100
150
200
210
250
2.1
2.4
2.9
3.0
3.5
0.08
0.09
0.11
0.11
0.12
1.26
1.57
1.84
1.89
2.08
120
120  Degree Nozzle Pattern
1.0
1.5
2.0
2.1
2.5
100
150
200
210
250
2.1
2.4
2.9
3.0
3.5
0.10
0.13
0.15
0.15
0.17
1.68
2.10
2.46
2.52
2.78
180
180  Degree Nozzle Pattern
1.0
1.5
2.0
2.1
2.5
100
150
200
210
250
2.1
2.4
2.9
3.0
3.5
0.15
0.19
0.22
0.23
0.25
2.52
3.14
3.68
3.78
4.16
240
240  Degree Nozzle Pattern
1.0
1.5
2.0
2.1
2.5
100
150
200
210
250
2.1
2.4
2.9
3.0
3.5
0.20
0.25
0.29
0.30
0.33
3.35
4.19
4.91
5.04
5.55
270
270  Degree Nozzle Pattern
1.0
1.5
2.0
2.1
2.5
100
150
200
210
250
2.1
2.4
2.9
3.0
3.5
0.23
0.28
0.33
0.34
0.37
3.77
4.72
5.52
5.68
6.25
360
360  Degree Nozzle Pattern
1.0
1.5
2.0
2.1
2.5
100
150
200
210
250
2.1
2.4
2.9
3.0
3.5
0.30
0.38
0.44
0.45
0.50
5.03
6.29
7.37
7.57
8.33

Αυτόματο πότισμα φτιαξτο μονος σου