Τηλ. :  +30 211 198 0955

Βήμα 2ο: Συλλογή απαραίτητων πληροφοριών
Βήμα 2-1 : Πίεση & παροχή νερού
Πίεση νερού: Η πίεση του νερού εξαρτάται από πού παίρνουμε το νερό. Οι δυνατές περιπτώσεις είναι δύο.
 • Περίπτωση 1η: Το νερό το παίρνουμε από το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής μας.
  Σε αυτή την περίπτωση το νερό το παίρνουμε από μία βρύση στον κήπο μας ή στην βεράντα μας αντίστοιχα. Την πίεση του νερού μπορούμε να την μάθουμε με ένα τηλεφώνημα στην εταιρεία ύδρευσης της περιοχής μας. Συνήθως είναι περίπου 4 Atm.
  Σημείωση: Δεν είναι απαραίτητο να μάθουμε ακριβώς πόση είναι η πίεση, μας αρκεί να ξέρουμε ότι είναι περίπου π.χ. 4 Atm.
 • Περίπτωση 2η: Το νερό το παίρνουμε από αντλία ή πιεστικό.
  Σε αυτή την περίπτωση έχουμε μία δεξαμενή με νερό ή ένα πηγάδι ή μία γεώτρηση και με την βοήθεια μίας αντλίας ή ενός πιεστικού παίρνουμε νερό. Όλες οι περιπτώσεις που δεν έχουν να κάνουν με δίκτυο ύδρευσης, όσο σύνθετες και αν είναι, στο τέλος καταλήγουν να παίρνουμε νερό από μία αντλία ή ένα πιεστικό.
  Την πίεση του νερού μπορούμε να την δούμε να αναγράφεται πάνω στην καρτέλα της αντλίας (Το σύμβολο είναι P). Συνήθως δίνεται σαν ένα εύρος τιμών, π.χ. 2-6 Atm. Αυτό γιατί η πίεση της αντλίας είναι συνάρτηση της παροχής της και ο κατασκευαστής της αντλίας, μας λέει ότι η αντλία μπορεί να δουλέψει με 2Atm πίεση και να βγάζει π.χ. 6m3 νερό ή με 6 Atm πίεση και να βγάζει π.χ 1m3 νερό. Το πού θα δουλεύει πραγματικά η αντλία εξαρτάται από την ρύθμισή της. Θα πρέπει να ρωτήσετε τον τεχνικό που σας έκανε την εγκατάσταση της αντλίας ή το μαγαζί που την αγοράσατε να σας πούνε σε ποιά πίεση και με ποιά παροχή νερού θα δουλεύει η αντλία σας.
  Σημείωση: Χρειάζεται μελέτη για να υπολογιστεί με ακρίβεια που θα δουλεύει ακριβώς η αντλία μας. Εμάς μας αρκεί να ξέρουμε ότι έχει την δυνατότητα να βγάλει π.χ. στις 4Atm περίπου 5m3 νερό.
Παροχή νερού: Η παροχή νερού είναι η ποσότητα νερού ανά ώρα που έχουμε διαθέσιμη. Είναι προφανές ότι αν π.χ. έχουμε 2m3 ανά ώρα, με όση πίεση και να το έχουμε αυτό το νερό, δεν μπορούμε να σκορπίσουμε με τεχνητή βροχή ή με σταλάκτες παρά αυτά τα 2m3 ανά ώρα. Η πίεση μας βοηθάει μόνο να τα διανέμουμε σε μεγαλύτερη ακτίνα.
 • Περίπτωση 1η: Το νερό το παίρνουμε από το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής μας.
  Σε αυτή την περίπτωση ρωτάμε την εταιρεία ύδρευσης της περιοχής μας.
  Εναλλακτικά μπορούμε να πάρουμε ένα μπουκάλι 1,5 Lt και να χρονομετρήσουμε σε πόσα δευτερόλεπτα θα γεμίσει. Αν π.χ. γεμίσει σε 10 sec έχουμε παροχή 1,5lt ανά 10 sec. Καλό είναι να μετατρέψουμε την παροχή σε m3 ανά ώρα. Κάνουμε την πράξη (1,5/10)*3.6= 0.54 m3 ανά ώρα.
  Σημείωση: Πάλι δεν χρειαζόμαστε την παροχή με ακρίβεια, αρκεί να την ξέρουμε ότι περίπου είναι π.χ. 4 m3 ανά ώρα.
 • Περίπτωση 2η: Το νερό το παίρνουμε από αντλία ή πιεστικό.
  Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν όσα αναφέραμε και στην πίεση. Στο καρτελάκι της αντλίας αναφέρεται το έυρος της παροχής. ( Το σύμβολο είναι Q)
Αποτέλεσμα Βήματος 2-1: Θα πρέπει να γνωρίζουμε πόση πίεση σε Atm και πόση παροχή σε m3 ανά ώρα έχουμε από την πηγή του νερού μας.

Σημείωση: Συνήθως 4 Atm με 5 m3/h είναι αρκετά για ένα αυτόματο πότισμα. Πίεση μικρότερη από 3 Atm και παροχή μικρότερη από 2 m3/h είναι ανεκτά για το πότισμα βεράντας ή παρτεριών μέχρι 100-200 m2. Για μεγαλύτερους κήπους είναι οριακά και μπορεί να έχουμε πρόβλημα, οπότε θα πρέπει να βρούμε λύση ώστε η πηγή του νερού μας να δίνει μεγαλύτερη πίεση και παροχή, π.χ. βάζοντας αντλία ή αλλάζοντας αντλία με μεγαλύτερης δυναμικότητας.