Τηλ. :  +30 211 198 0955

Βήμα 1ο:

Τι είναι και από τι αποτελείται ένα αρδευτικό σύστημα

Μέρη του αρδευτικού συστήματος:
 • Η πηγή του νερού.
  Αυτή μας καθορίζει πόση πίεση και πόση ποσότητα νερού έχουμε. Οι παράμετροι αυτοί είναι σημαντικές για την σχεδίαση του αυτόματου ποτίσματος. Επίσης σημαντικό είναι και η ποιότητα του νερού (π.χ. αλατότητα του νερού, ύπαρξη άμμου στο νερό κ.τ.λ.)
 • Οι ηλεκτροβάνες ή χειροκίνητες βάνες.
  Αυτές είναι βάνες που ανοίγουν και κλείνουν την παροχή νερού στα επιμέρους μέρη του αρδευτικού μας δικτύου.
 • Ο προγραμματιστής.
  Αυτός συνδέεται με τις ηλεκτροβάνες και ρυθμίζει το πότε θα ανοίγουν και την διαδοχική σειρά με την οποία ανοίγουν αυτές.
 • Οι γραμμές άρδευσης.
  Οι γραμμές άρδευσης είναι τα επιμέρους κομμάτια του δικτύου μας, που το καθένα ποτίζει και ένα κομμάτι του κήπου μας, είτε είναι γκαζόν είτε φυτά. Αποτελούνται από τον σωλήνα που πάνω σε αυτόν τοποθετούνται τα pop-up ή τα διάφορα είδη μπεκ, ανάλογα με το τι θέλουμε να ποτίσουμε.
Στο σχέδιο 1 φαίνεται μια τυπική διάταξη των μερών ενός απλού αρδευτικού δικτύου. Το νερό από την πηγή από την οποία το παίρνουμε και αφού παρεμβάλουμε ένα φίλτρο, οδηγείται μέσω του κύριου αγωγού στις ηλεκτροβάνες. Από την κάθε μία ηλεκτροβάνα ξεκινάει ένας δευτερεύων σωλήνας, που μπορεί να διακλαδώνεται, πάνω στον οποίο τοποθετούνται τα pop-up ή τα διάφορα μπέκ, ανάλογα με το τι θέλουμε να ποτίσουμε. Κάθε δευτερεύων σωλήνας αποτελεί και μία γραμμή άρδευσης. Ο κήπος μας μπορεί να έχει όσες γραμμές άρδευσης είναι απαραίτητες για να τον καλύψουμε όλον. Τέλος κάθε ηλεκτροβάνα συνδέεται με τον προγραμματιστή μέσω καλωδίου.