Τηλ. :  +30 211 198 0955

Στο E-Garden-Shop μας ενδιαφέρει να είστε ικανοποιημένοι από τις αγορές σας. Διαθέτουμε και εμπορευόμαστε επώνυμα και ελεγμένα προϊόντα για να εξασφαλίσουμε την ικανοποίησή σας.To E-Garden-Shop αποδέχεται επιστροφές προϊόντων στις παρακάτω περιπτώσεις:

Δικαίωμα υπαναχώρησης για τον καταναλωτή
(Ο 'Καταναλωτής' είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που ολοκληρώνει μια νόμιμη συναλλαγή η οποία,με την ευρύτερη έννοια,δε μπορεί να αποδοθεί στις εμπορικές ή σε άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες.)

Οδηγίες για υπαναχώρηση

Δικαίωμα υπαναχώρησης


Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση αγοράς σας εντός 14 ημερών χωρίς να αναφέρετε την αιτία.

Η περίοδος υπαναχώρησης είναι 14 ημέρες από την ημέρα,

- στην οποία εσείς ή κάποιος τρίτος που έχετε ορίσει εσείς, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, είχε παραλάβει τα προϊόντα, υπό τον όρο ότι είχατε παραγγείλει ένα ή περισσότερα προϊόντα εντός του πλαισίου μιας τυποποιημένης παραγγελίας και ότι αυτό/αυτά το προϊόν/προϊόντα έχει/έχουν παραδοθεί ομοιόμορφα

- στην οποία εσείς ή τρίτος που ορίσατε εσείς, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, είχατε την κατοχή του τελευταίου προϊόντος, υπό τον όρο ότι είχατε παραγγείλει πολλά προϊόντα στο πλαίσιο μιας τυποποιημένης παραγγελίας και τα προϊόντα αυτά παραδίδονται ξεχωριστά

- στην οποία εσείς ή τρίτος που ορίσατε εσείς, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, είχε πάρει στην κατοχή του το τελευταίο μέρος της παράδοσης ή την τελευταία μονάδα, υπό τον όρο ότι είχατε παραγγείλει ένα προϊόν, το οποίο παραδίδεται σε πολλές παραδόσεις ή μονάδες.

Προκειμένου να ασκήσετε την υπαναχώρησή σας, πρέπει να μας ενημερώσετε στη διευθυνση (IRRITOP GmbH, Ohmstraße 7, 10179 Berlin, Αριθμός τηλεφώνου: +493022957794, E-Mail: sales@e-garden-shop.gr) για την απόφασή σας να ανακαλέσετε αυτή τη σύμβαση μέσω σαφούς δήλωσης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Προκειμένου να διασφαλιστεί η περίοδος υπαναχώρησης, αρκεί να αποστέλλετε την ειδοποίηση σχετικά με την άσκηση υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης.

Τα βήματα για επιστροφές είναι τα εξής:

1. Στείλτε τις ακόλουθες πληροφορίες στο sales@e-garden-shop.gr Για να λάβετε μια εξουσιοδότηση επιστροφής
:
Πελάτης
Τηλέφωνο
Ημερομηνία αγοράς
Αριθμός παραγγελίας

Κατάλογος στοιχείων και ποσότητες που πρέπει να επιστραφούν
Ο λόγος που επιστρέφεται το προιόν/τα προιόντα

2. Μόλις δοθεί η έγκριση της επιστροφής,η αποστολή επιστρέφει στη διεύθυνση:


BVW c/o IRRITOP GmbH
Zum Panrepel 17
28307 Bremen

Germany

Για να διευκολύνετε την επιστροφή σας, στείλτε τις ακόλουθες πληροφορίες στο πακέτο που επιστρέφεται:

Ονομα Πελάτη
Τηλέφωνο
Ημερομηνία Αγοράς
Αριθμός παραγγελίας
Κατάλογος στοιχείων και ποσότητες που έχουν επιστραφεί
.

Συνέπειες της υπαναχώρησης


Εάν ανακαλέσετε αυτή τη σύμβαση, θα επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς,συπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης(εξαιρουμένων των πρόσθετων εξόδων που προκύπτουν από το γεγονός ότι επιλέξατε μια μορφή παράδοσης διαφορετική από την πιο λογική τυποποιημένη παράδοση που σας προσφέρουμε),αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε από εσάς την ειδοποίηση σχετικά με την ανάκληση αυτής της σύμβασης.Χρησιμοποιούμε τους ίδιους τρόπους πληρωμής, τους οποίους χρησιμοποιήσατε αρχικά κατά τη διάρκεια της αρχικής συναλλαγής, για αυτή την αποπληρωμή, εκτός αν έχετε ρητά συμφωνήσει διαφορετικά μαζί μας. Δεν θα χρεωθείτε τέλη λόγω αυτής της εξόφλησης..


Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή έως ότου τα προϊόντα επιστραφούν σε εμάς ή μέχρι να προσκομίσετε αποδείξεις ότι έχετε στείλει τα προϊόντα πίσω σε εμάς, ανάλογα με το ποια είναι προγενέστερη.

Πρέπει να επιστρέψετε ή να μεταφέρετε τα προϊόντα σε μας αμέσως και, εν πάση περιπτώσει, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που μας πληροφορήσατε για την ανάκληση της παρούσας σύμβασης.Η προθεσμία διατηρείται εάν στείλετε τα προϊόντα πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δεκατεσσάρων ημερών.

Επιβαρύνεστε με τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων

Πρέπει να πληρώσετε για οποιαδήποτε απόσβεση των προϊόντων μόνο εάν αυτή η απόσβεση μπορεί να αποδοθεί σε οποιοδήποτε χειρισμό σας που δεν ήταν απαραίτητος για τον έλεγχο της κατάστασης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητας των προϊόντων

Κριτήρια αποκλεισμού ή λήξης


Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν είναι διαθέσιμο για συμβάσεις

 • για την παράδοση προϊόντων, τα οποία δεν είναι προκατασκευασμένα και για τα οποία η κατασκευή τους αποτελεί σημαντική επιλογή ή διευθέτηση από τον καταναλωτή ή τα οποία είναι σαφώς προσαρμοσμένα στις προσωπικές απαιτήσεις του καταναλωτή

Το δικαίωμα υπαναχώρησης λήγει πρόωρα σε περίπτωση συμβάσεων

 • Για την παράδοση σφραγισμένων προϊόντων που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής εάν η σφραγίδα τους έχει αφαιρεθεί μετά την παράδοση

Εγγύηση

Το %COMPANY_NAME, δεσμεύεται για την εγγύηση καλής λειτουργίας μόνο των προϊόντων που έχουν αγοραστεί μέσα από την ιστοσελίδα μας, όπως αυτό αποδεικνύεται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο πληρωμής. Αυτή η εγγύηση είναι ίσης χρονικής διάρκειας με την εγγύηση του κατασκευαστή. Από την εγγύηση εξαιρούνται προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί ζημιές από κακή χρήση ή χρήση εκτός των προδιαγραφών του κατασκευαστή.
Ειδικά στους προγραμματιστές ρεύματος και μπαταρίας δεν καλύπτονται, εκτός των άλλων, οι περιπτώσεις κακής σύνδεσης με το ηλεκτρικό ρεύμα και ζημιές που οφείλονται σε παγετούς.

Όροι εγγύησης:

 • Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία που αναφέρεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς
 • Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη της νόμιμης απόδειξης αγοράς
 • Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η IRRITOP GmbH θα επισκευάσει το προβληματικό προϊόν, αναλαμβάνοντας το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν θα απαιτηθούν.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η IRRITOP GmbH θα αντικαθιστά το ελαττωματικό προϊόν με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
 • Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων αποφασίζεται αποκλειστικά από την IRRITOP GmbH
 • Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή τηςIRRITOP GmbH.Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην κυριότητα της.
 • Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών π.χ Μπαταρίες, φίλτρα σίτας, ανταλλακτικά φίλτρων νερού κ.τ.λ.
 • Με την αγορά των προϊόντων ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς

Η εγγύση δεν ισχύει όταν:

 • Όταν η βλάβη προέρχεται από ατύχημα, κακή συνδεσμολογία, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας, υγρασίας, κραδασμού ή ρίψης υγρών.
 • Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση πέρα από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
 • Όταν ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
 • Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον ή για χρήση που δεν προβλέπεται από το κατασκευαστή.
 • Όταν η βλάβη προέρχεται από χαλασμένη εγκατάσταση.
 • Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή..

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να επιστρέψετε ένα προϊόν στην εγγύηση είναι:

1. Στείλτε τις ακόλουθες πληροφορίες στο %EMAIL_SALES για να πάρετε έγκριση για την επιστροφή λόγο εγγύησης των προϊόντων:

Όνομα ή Επωνυμία πελάτη
Αριθμός τηλεφώνου
Ημερομηνία αγοράς
Αριθμός παραγγελίας
Λίστα με τα προς επιστροφή αντικείμενα και τις ποσότητες τους
Αιτία που επιστρέφετε τα προϊόντα


2. Μόλις πάρετε την έγκριση για επιστροφή λόγο εγγύησης αποστέλετε τα προϊόντα στην διεύθυνση:

BVW c/o IRRITOP GmbH
Zum Panrepel 17
28307 Bremen

Germany


Για να διεκπερεώσουμε την επιστροφή λόγο εγγύησης, παρακαλώ στείλτε και τις ακόλουθες πληροφορίες μαζί με τα προϊόντα που επιστρέφετε:

Αντίγραφο τιμολογίουΠεριορισμός Ευθύνης
ΟΥΤΕ H %COMPANY_NAME ΚΑΙ Η IRRITOP GmbH, ΚΑΘΩΣ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΈΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ Η ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ Η ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.