Τηλ. :  +30 211 198 0955

Αυτόματο πότισμα - Άρδευση

1,38 

Υδρορυθμιστής που προσαρμόζεται στο λάστιχο της βρύσης.

4,50 

Υδρορυθμιστής που προσαρμόζεται στο λάστιχο της βρύσης.

0,04 

Μικροεξαρτήματα συνδέσεις & στήριξης.

0,07 

Κώνος για ρακόρ τύπου lock.

για σωλήνα Φ16 έως Φ32

0,04 

Μικροεξαρτήματα συνδέσεις & στήριξης.

0,11 

Μαστός Φις, με αρσενικό σπείρωμα, για αρδευτικά δίκτυα με χαμηλή πίεση.

για σωλήνα Φ16 έως Φ32

σπείρωμα 1/2" έως 1"

0,08 

Μικροεξαρτήματα συνδέσεις & στήριξης.

0,30 

Συνδετικά εξαρτήματα με θηλυκά σπειρώματα.

0,27 

Μούφα συστολική, σπείρωμα θηλυκό - θηλυκό.

0,12 

Μπέκ για ψεκασμό, ιδανικό για άρδευση οπορωφόρων δένδρων με μέτριο ριζικό σύστημα. Δυναμική λειτουργία που εξασφαλίζει αυτοκαθαρισμό και αποφυγή συγκέντρωσης ακαθαρσιών, καθιστώντας το κατάλληλο για άρδευση με νερό που εμπεριέχει σίδηρο, ασβέστιο κτλ.

40-200lt/h 2,5-5μ διάμετρος

0,15 

Μπεκ περιστρεφόμενο, για άρδευση οπωροφόρων δένδρων με μέτριο ριζικό σύστημα. Σφραγίζει μετά την λειτουργία για αποφυγή βουλώματος από βρομιά ή έντομα.

70-300 lt/h & 6-7m διάμετρο

0,18 

Μπεκ περιστρεφόμενο, για άρδευση οπωροφόρων δένδρων με πλούσιο ριζικό σύστημα. Σφραγίζει μετά την λειτουργία για αποφυγή βουλώματος από βρομιά ή έντομα.

40-300 lt/h & 5-9.5m διάμετρο

Price
Brands