Τηλ. :  +30 211 198 0955

Αυτόματο πότισμα - Άρδευση

0,06 

Μικροεξαρτήματα συνδέσεις & στήριξης.

0,12 

Συνδετικά εξαρτήματα με αρσενικά σπειρώματα.

0,40 

Ορθοστάτης με αρσενικό-αρσενικό σπείρωμα.

0,85 

Ταφ, σπειρώματα θηλυκά.

0,11 

Περικόχλιο για ρακόρ τύπου lock.

για σωλήνα Φ16 έως Φ32

0,23 

Κατάλληλο για γρήγορη σύνδεση σταλακτηφόρου σωλήνα σε σωλήνες LDPE Φ25 - Φ32.

Δημιουργία παροχής με σγρόμπια 8mm

για σταλακτηφόρο Φ16 & Φ20

0,14 

Πιπέτα Φις, για αρδευτικά δίκτυα με χαμηλή πίεση. Λήψη από σωλήνες LDPE Φ25 - Φ32.

Δημιουργία παροχής με σγρόμπια 8mm

για σωλήνα  Φ16 & Φ20

0,85 

Εξαρτήματα πολλαπλής σύνδεσης σωλήνα.

0,41 

Εξαρτήματα σωλήνα κήπου.

5,50 

Εξαρτήματα σωλήνα κήπου.

0,41 

Εξαρτήματα σωλήνα κήπου.

0,09 

Ρυθμιζόμενο μπέκ σταγόνας μεγάλης παροχής για την άρδευση των δέντρων, των θάμνων και των φρακτών. Τοποθετείται σε σωλήνα Φ16-Φ32 και σε σωληνάκι Φ6.

ρυθμιζόμενο 0-150 λίτρα/ώρα

0,06 

Ρυθμιζόμενο μπέκ σταγόνας μικρής παροχής για την άρδευση των θάμνων και των φρακτών. Τοποθετείται σε σωλήνα Φ16-Φ32 και σε σωληνάκι Φ6.

ρυθμιζόμενο 0-70 λίτρα/ώρα

3,00 

Σγρόμπια για δημιουργία παροχής.

0,85 

Σέλες συρταρωτές για αρδευτικά δίκτυα έως 6 bar, γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση, για τη δημιουργία διακλάδωσης σε σωλήνα άρδευσης και τη σύνδεση εκτοξευτήρα.

για σωλήνες από Φ25 έως Φ110

σύνδεση 1/2", 3/4" ή 1" θηλυκή

0,10 

Φιξ μπέκ σταγόνας καρφωτό. Τοποθετείται σε σωλήνα Φ16-Φ32mm και σε σωληνάκι Φ6.

Φιξ παροχή 2, 4, 6, 8, 16 λίτρα/ώρα

0,04 

Σύνδεσμοι ΦΙΣ για τη σύνδεση των σωλήνων άρδευσης, σε δίκτυα χαμηλής πίεσης. Κατάλληλοι για τις συνδέσεις σε δίκτυα ποτίσματος σταγόνας.

0,09 

Εξαρτήματα πολλαπλής σύνδεσης σωλήνα.

0,05 

Εξαρτήματα πολλαπλής σύνδεσης σωλήνα.

0,38 

Σύνδεσμος τύπου lock, για αρδευτικά δίκτυα έως 6 bar.

για σωλήνα Φ16 έως Φ32

0,30 

Σύνδεσμος τύπου lock, για αρδευτικά δίκτυα έως 6 bar.

για σωλήνα Φ16 έως Φ32

σπείρωμα 1/2" έως 1 1/4"

0,04 

Μικροεξαρτήματα συνδέσεις & στήριξης.

0,04 

Μικροεξαρτήματα συνδέσεις & στήριξης.

0,62 

Εξαρτήματα σωλήνα κήπου.

0,05 

Μικροεξαρτήματα συνδέσεις & στήριξης.

35,00 

Ανέμη συρόμενη για την εύκολη μεταφορά του σωλήνα κήπου.

0,38 

Συστολή αμερικής, σπείρωμα αρσενικό - θηλυκό.

Price
Brands