Τηλ. :  +30 211 198 0955

Εξαρτήματα συνδεσμολογίας

0,21 

Σώματα γωνίες σύνδεσης με αρσενικά σπειρώματα.

0,46 

Συνδετικά εξαρτήματα με αρσενικά σπειρώματα.

0,29 

Γωνία, σπείρωμα αρσενικό - αρσενικό.

0,30 

Συνδετικά εξαρτήματα με θηλυκά σπειρώματα.

0,27 

Μούφα συστολική, σπείρωμα θηλυκό - θηλυκό.

0,11 

Συνδετικά εξαρτήματα με αρσενικά σπειρώματα.

0,12 

Συνδετικά εξαρτήματα με αρσενικά σπειρώματα.

0,40 

Ορθοστάτης με αρσενικό-αρσενικό σπείρωμα.

0,85 

Ταφ, σπειρώματα θηλυκά.

0,38 

Συστολή αμερικής, σπείρωμα αρσενικό - θηλυκό.

0,10 

Τάπα, σπείρωμα αρσενικό.

από 1/2" έως 4"

0,09 

Τάπα, σπείρωμα θηλυκό.

από 1/2" έως 3"

Price