Τηλ. :  +30 211 198 0955

Εξαρτήματα σύνδεσης Lock

0,49 

Γωνίες σύνδεσης Lock

0,42 

Γωνία τύπου lock, για αρδευτικά δίκτυα έως 6 bar.

για σωλήνα Φ16 έως Φ32

σπείρωμα 1/2" έως 1 1/4"

0,07 

Κώνος για ρακόρ τύπου lock.

για σωλήνα Φ16 έως Φ32

0,11 

Περικόχλιο για ρακόρ τύπου lock.

για σωλήνα Φ16 έως Φ32

0,38 

Σύνδεσμος τύπου lock, για αρδευτικά δίκτυα έως 6 bar.

για σωλήνα Φ16 έως Φ32

0,30 

Σύνδεσμος τύπου lock, για αρδευτικά δίκτυα έως 6 bar.

για σωλήνα Φ16 έως Φ32

σπείρωμα 1/2" έως 1 1/4"

0,77 

Σύνδεσμος Ταφ τύπου lock, για αρδευτικά δίκτυα έως 6 bar.

για σωλήνα Φ16 έως Φ32

0,52 

Ταφ εξαρτήματα σύνδεσης Lock

0,29 

Τερματικά σύνδεσης Lock

Price