Τηλ. :  +30 211 198 0955

Εξαρτήματα σύνδεσης ΦΙΣ

0,08 

Γωνίες ΦΙΣ για τη σύνδεση των σωλήνων άρδευσης, σε δίκτυα χαμηλής πίεσης. Κατάλληλες για τις συνδέσεις σε δίκτυα ποτίσματος σταγόνας.

0,28 

Γωνία Φις - Νίπελ, για αρδευτικά δίκτυα με χαμηλή πίεση.

για σωλήνα Φ16 έως Φ25

σπείρωμα 1/2" έως 1"

0,11 

Μαστός Φις, με αρσενικό σπείρωμα, για αρδευτικά δίκτυα με χαμηλή πίεση.

για σωλήνα Φ16 έως Φ32

σπείρωμα 1/2" έως 1"

0,14 

Πιπέτα Φις, για αρδευτικά δίκτυα με χαμηλή πίεση. Λήψη από σωλήνες LDPE Φ25 - Φ32.

Δημιουργία παροχής με σγρόμπια 8mm

για σωλήνα  Φ16 & Φ20

0,04 

Σύνδεσμοι ΦΙΣ για τη σύνδεση των σωλήνων άρδευσης, σε δίκτυα χαμηλής πίεσης. Κατάλληλοι για τις συνδέσεις σε δίκτυα ποτίσματος σταγόνας.

0,09 

Εξαρτήματα πολλαπλής σύνδεσης σωλήνα.

0,08 

Ταφ ΦΙΣ για τη σύνδεση των σωλήνων άρδευσης, σε δίκτυα χαμηλής πίεσης. Κατάλληλα για τις συνδέσεις σε δίκτυα ποτίσματος σταγόνας.

0,25 

Ταφ τύπου Φις και αρσενικό σπείρωμα, για αρδευτικά δίκτυα με χαμηλή πίεση.

για σωλήνα Φ16 έως Φ20

σπείρωμα 1/2" έως 3/4"

0,16 

Ταφ τύπου Φις με γρήγορη εφαρμογή, για αρδευτικά δίκτυα με χαμηλή πίεση.

για σωλήνα Φ12 έως Φ25

Price