Τηλ. :  +30 211 198 0955

Εξαρτήματα Σταλακτηφόρου Σωλήνα

0,05 

Διόφθαλμο για τερματισμό του σωλήνα.

0,23 

Κατάλληλο για γρήγορη σύνδεση σταλακτηφόρου σωλήνα σε σωλήνες LDPE Φ25 - Φ32.

Δημιουργία παροχής με σγρόμπια 8mm

για σταλακτηφόρο Φ16 & Φ20

0,85 

Εξαρτήματα πολλαπλής σύνδεσης σωλήνα.

0,09 

Εξαρτήματα πολλαπλής σύνδεσης σωλήνα.

0,05 

Εξαρτήματα πολλαπλής σύνδεσης σωλήνα.

Price