Τηλ. :  +30 211 198 0955

Εξαρτήματα Σύνδεσης

0,49 

Γωνίες σύνδεσης Lock

0,21 

Σώματα γωνίες σύνδεσης με αρσενικά σπειρώματα.

0,46 

Συνδετικά εξαρτήματα με αρσενικά σπειρώματα.

0,29 

Γωνία, σπείρωμα αρσενικό - αρσενικό.

0,28 

Γωνία Φις - Νίπελ, για αρδευτικά δίκτυα με χαμηλή πίεση.

για σωλήνα Φ16 έως Φ25

σπείρωμα 1/2" έως 1"

0,30 

Συνδετικά εξαρτήματα με θηλυκά σπειρώματα.

0,27 

Μούφα συστολική, σπείρωμα θηλυκό - θηλυκό.

0,11 

Συνδετικά εξαρτήματα με αρσενικά σπειρώματα.

0,12 

Συνδετικά εξαρτήματα με αρσενικά σπειρώματα.

0,85 

Ταφ, σπειρώματα θηλυκά.

0,29 

Τερματικά σύνδεσης Lock

0,49 

Τεφλόν για στεγανοποίηση των συνδέσεων.

Price