Τηλ. :  +30 211 198 0955

Αυτόματο πότισμα - Άρδευση

0,42 

Γωνία τύπου lock, για αρδευτικά δίκτυα έως 6 bar.

για σωλήνα Φ16 έως Φ32

σπείρωμα 1/2" έως 1 1/4"


0,09 

Εξαρτήματα πολλαπλής σύνδεσης σωλήνα.


161510401
0,03 

Μικροεξαρτήματα συνδέσεις & στήριξης.


0,03 

Μικροεξαρτήματα συνδέσεις & στήριξης.


161510601
0,04 

Μικροεξαρτήματα συνδέσεις & στήριξης.


161510701
0,04 

Μικροεξαρτήματα συνδέσεις & στήριξης.


161511801
0,04 

Μικροεξαρτήματα συνδέσεις & στήριξης.


0,04 

Σύνδεσμοι ΦΙΣ για τη σύνδεση των σωλήνων άρδευσης, σε δίκτυα χαμηλής πίεσης. Κατάλληλοι για τις συνδέσεις σε δίκτυα ποτίσματος σταγόνας.


0,03 

Μικροεξαρτήματα συνδέσεις & στήριξης.


0,05 

Εξαρτήματα πολλαπλής σύνδεσης σωλήνα.


0,05 

Διόφθαλμο για τερματισμό του σωλήνα.


120410601
0,06 

Ρυθμιζόμενο μπέκ σταγόνας μικρής παροχής για την άρδευση των θάμνων και των φρακτών. Τοποθετείται σε σωλήνα Φ16-Φ32 και σε σωληνάκι Φ6.

ρυθμιζόμενο 0-70 λίτρα/ώρα

Price
Brands